Zakup kamienia / kruszywo został dokonany w kwietniu 2022 roku z Firmy Agrobud w Koszalinie, ale dopiero teraz udało się wykorzystać materiał zgodnie z przeznaczeniem. Kruszywo zostało nabyte celem zagospodarowania przy Kawiarni Cafe Chełmska oraz zewnętrznej infrastruktury w obszarze Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznym na Górze Chełmskiej: wieża widokowa oraz główne wejście do Centrum. Kwota: 4.935,99 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 99/100).

Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie; indywidualni darczyńcy, ofiarodawcy i sponsorzy Fundacji Przymierze.
Prace związane z czyszczeniem kamienia oraz przewożeniem i rozplantowaniem przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze Chełmskiej w Koszalinie wykonała Firma Usługi Budowlane Rafał Miziołek z Bonina, o wartości: 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), które Firma wykonała i przekazała na rzecz Centrum.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
arch. Marek Jankowski, Pracownia Archtim