Zakres tych prac realizowany jest na przestrzeni 2022/2023 łączył się z przygotowaniem oferty i specyfikacji przez Firmę MIVIENA Sp. z o.o. w Poznaniu, na podstawie projektu arch. Marka Jankowskiego Pracownia Archtim oraz AMJ Studio Biuro Architektoniczne z Poznania. Oferta i specyfikacja na oprawy oświetleniowe przeznaczone na wyposażenie Kawiarni Cafe Chełmska: sala konsumpcyjna, hall, zaplecze kuchenne i socjalne, zaplecze gospodarcze i techniczne, toalety - w ramach powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Oferta na zakup opraw oświetleniowych, dedykowanych dla kawiarni Cafe Chełmska, zawiera zestawienie, które powstało przy współpracy z projektantem oświetlenia, symulacja komputerowa rozkładu światła w oparciu o aktualne normy wraz z atestami. Koszt opraw oświetleniowych to kwota: 10.874,35 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złotych 35/100). Ponadto uzupełniające oprawy oświetleniowe w kwocie 255,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Pozostałe oprawy oświetleniowe do sali konsumpcyjnej zostały zakupione w IKEA Poznań, koszt: 1.395,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Zakupiono również blachy montażowe pod oświetlenie w łazienkach na stropie kratkowym, koszt: 541,20 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści jeden złotych 20/100).
Przygotowując całościowo obiekt kawiarni Cafe Chełmska zakupiono również i zamontowano przez Fundację Przymierze PROFILE LED (profil LED Power Line 35 XL, do zaślepek aluminiowych; klosz Power Line 35, 6,1m, matowy; zaślepka Power Line 35 XL, aluminiowa) w zewnętrznej przestrzeni holu wejściowego do kawiarni i głównego budynku Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej w Koszalinie przy ul. Słupskiej. Zakupiono w Firmie Profile LED Jarosław Gieracki z siedzibą w Ilkowice, koszt: 2.815,81 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 81/100).

Łączny koszt: 15.881,36 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 36/100). Wydatkowanie środków z 1% Fundacji Przymierze w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie oraz indywidualni darczyńcy, ofiarodawcy i sponsorzy Fundacji Przymierze.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
arch. Marek Jankowski, Archtim