Projektu formacyjno-edukacyjnego: Na szlaku z Maryją, dla Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej odbył się w dniach 21-25 lipca 2023 r. W ramach tego projektu nastąpiła współpraca i zaangażowanie Fundacji Przymierze. Fundacja zaangażowała się  przy organizacji rekolekcji połączonych z letnim i wakacyjnym wypoczynkiem oraz odwiedzinami w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie dnia 21.07.2023 r. dla 19 dziewcząt z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wraz z opiekunem - s. M. Anna Kokoszka. Pierwszego dnia dzięki wsparciu naszej Fundacji Przymierze, zwiedziły rezerwat archeologiczny w Biskupinie. Dziewczęta zapoznały się z licznymi śladami  osadnictwa od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Zajrzały  do szałasu łowców i zbieraczy, zwiedziły chatę w osadzie pierwszych rolników, wspięły się na rekonstrukcję wału obronnego Osady na Półwyspie oraz zwiedziły wioskę piastowską. Dzięki przewodnikowi panu Mikołajowi dziewczęta zapoznały się z historią wioski Biskupin. Pozostałe dni rekolekcyjne dziewczęta przeżywały przy Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy / Piaski, które prowadziły Siostry Szensztackie. "Na szlaku z Maryją", bo taki temat towarzyszył młodym podróżniczkom, odkrywały jak można z Maryją kroczyć w codzienności oraz poznały trzy łaski pielgrzymkowe, z których słynie Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Nie zabrakło też wspólnej integracji podczas gry terenowej, pogodnych wieczorów oraz spotkania przy ognisku.

Warsztaty połączone z edukacją mają na celu: poznawanie historii z dziejów polskiej i europejskiej archeologii z przystosowaniem do wieku; to także wychowanie dzieci i młodzieży do zdobywania umiejętności aktywnego wypoczynku połączonego z wartościami, odkrywania piękna przyrody. Fundacja Przymierze wspierając te działania poprzez dofinansowanie projektu edukacyjnego - wycieczki do Muzeum Archeologicznego z przewodnikiem, umożliwia zwiedzanie na obszarze Muzeum w Biskupinie. Natomiast organizatorem letniego wypoczynku jest Szensztacki Instytut Sióstr Maryi. Podstawą skorzystania z Muzeum było opłacenie wejścia dla uczestniczek oraz wykwalifikowanego przewodnika. Projekt ten związany był z działalnością statutową Fundacji Przymierze w ramach realizacji międzynarodowej misji wychowawczej, formacyjnej Ruchu Szensztackiego. To także tworzenie bezpiecznych i profesjonalnych obszarów dla wzrastania młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie, Gród w Biskupinie został uznany za pomnik historii Polski.

Fundacja Przymierze pokryła koszt biletów i przewodnika, to kwota 380,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze