Długo oczekiwana katecheza o św. Charbelu, świętym z Libanu, stała się dla uczestników spotkania przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej oraz on-line, duchowym przeżyciem. Wpłynęła na to zarówno treść, przekazana w szerokiej perspektywie, przez głoszącego ks. Krzysztofa Witwickiego, jak również indywidualne namaszczenie olejem Św. Charbela, jeszcze raz wyrażamy naszą wdzięczność P. Barbarze Skorupa za przekazanie oleju, relikwii II stopnia z klasztoru Ojców Maronitów w Belgii. Doświadczyliśmy prowadzenia Bożej Opatrzności, tego nie można było po ludzku zaplanować, bowiem Pani Basia wraz Mężem przebywali w minionych dniach na pielgrzymce w Libanie, gdzie dnia 17/09/2023 przy grobie św. Charbela modląc się złożyli także nasze intencje: "W intencji uczestników katechezy o św. Charbelu - Kazania na Górze - zgromadzonych 24//09/2023 w Sanktuarium na Górze Chełmskiej w Koszalinie oraz w intencji ich Rodzin" W czasie katechezy towarzyszył nam obraz św. Charbela, a każdy z uczestników otrzymał obrazek św. Charbela z modlitwą.

Katecheza prowadzi nas całościowo i medytacyjnie, poniżej tylko krótkie fragmenty, z serca polecamy całość.

Bóg tak wspaniale uczynił, że zaprosił nas do rozpoznawania Jego obecności w świętych, którzy chcieli podążać śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałem, abyśmy najpierw rozpoczęli od dynamiki, która dzieje się w samym Bogu, żeby zrozumieć jak to jest, że święci mogą tak wiele. Wiemy, poznajemy przez wiarę, że Bóg jest Trójcą i nieustannie Syn kocha Ojca, Ojciec kocha Syna i wspólnie Ducha Św. I Duch Św. Ojca i Syna kocha - ta miłość jest bardzo hojna i trwa nieustanne obdarowywanie Boga. a przez Chrzest św. Zostaliśmy zaproszeni, każdy z nas, do tego co jest obdarowywaniem Boga w samym sobie, abyśmy i my w tym uczestniczyli - przez Chrzest św. I my uczestniczymy w tej niezwykłej miłości. Bóg wszystko kim jest i co posiada daje człowiekowi.

Kiedy patrzymy na świętych to, to co dzieje się po śmierci tej osoby, to jest to już pełne uczestnictwo w Bogu - w Jego hojności, dobroci i miłości. I święci tak bardzo zjednoczeni z Bogiem, widzimy je już za ich życia, chociaż po ich śmierci widzimy to, co jest z Boga i w Bogu, dzięki ich wstawiennictwu naszym udziałem. Bardzo mocno to widzę i przeżywam, zwłaszcza gdy modlę się za tych, którzy bardzo jej potrzebują, szczególną modlitwą wstawienniczą, modlitwą Kościoła i ten obrzęd nazywa się obrzęd egzorcyzmu (...) Kochani, kiedy wzywamy świętych, to oni faktycznie przychodzą, w taki sposób jaki jest Bóg, uczestniczą w Jego hojności i tak wiele nam dają - szczególnie wiele nam dają, kiedy są ich wspomnienia i są to przeważnie ich narodziny dla nieba, wtedy przychodzi przez ich wstawiennictwo wiele łask na ziemię...

Skupmy się dzisiaj na świętym ojcu Charbelu, który wydaje mi się, że dla nas ludzi zachodu, nie jest łatwy do pojęcia. W ogóle warto zobaczyć całe tło w jakim to się dzieje. Mamy do czynienia ze świętym Libanu, gdy popatrzymy geograficznie na Liban, to Liban znajduje się na północ od Palestyny, od Ziemi Świętej. Kiedy popatrzymy na Liban w ujęciu biblijnym, to zobaczymy że Pan Jezus miał do czynienia z ludźmi Libanu - wchodził czasem na tę ziemię. Pamiętamy tę sytuację z Syrofenicjanką, która miała córkę opętaną i prosiła o to, aby Pan Jezus ja uwolnił - kiedy mówiła, że nawet szczenięta jedzą spod stołu panów, to właśnie ona była z tamtych rejonów. Ci, którzy badają Pismo Św., mówią również, że to kobieta stamtąd zakrzyknęła, mówiąc o Maryi: błogosławione łono, które Cię nosiło..., że te słowa właśnie stamtąd i od ludzi z tamtych stron. Kiedy popatrzymy, jak historycznie to wyglądało, to jest tam zbiorowisko różnych obrządków, wyznań, na styku z islamem, a jednak Ci ludzie pragną trwania w pokoju i skąd to trwanie w pokoju się bierze, z głębokiego życia chrześcijańskiego...
Wielka rola zakonów, trzeba nam spojrzeć na zakon, w którym żył święty ojciec Charbel, zakonu maronickiego, który wziął swoją nazwę od św. Marona. Ogromna rola zakonników tamtych ludów, gdzie właśnie wtedy w XIX w., gdy cała historia życia, hagiografia świetnego ojca Charbela się odbywa, to mnisi właśnie uczyli w szkołach. Właśnie kiedy cały zachód dopiero wdrażał edukację na terenach, które są typowo wiejskie: ludzie uprawiają rolę, winnicę, to wszyscy ludzie umieli czytać i pisać. To jest właśnie zadziwiające...

Kochani, wspólnota do której wstąpił ojciec Charbel, wywodziła się od św. Marona, był pustelnikiem na tamtych terenach… do wspólnoty o takich korzeniach, wielu wspaniałych mnichów, którzy żyli właśnie w taki sposób oddając życie Bogu, wstąpił właśnie ojciec Charbel. Właściwie, to miął na imię Józef  Makhlouf, otrzymał na Chrzcie św. a Charbel jest to jego imię zakonne. To, co jeszcze ważne w kontekście duchowości, kiedy my myślimy o ewangelizacji, to myślmy o wyjściu na zewnątrz i przekazania Ewangelii słowem, wyjaśnienia, świadectwa słownego. Natomiast ludzie wschodu myśleli o ewangelizacji zupełnie inaczej - do dzisiaj ewangelizacja wynika dla nich z przemiany samego siebie, swojego wnętrza, oddania się Bogu. To właśnie ta przemiana wnętrza, siebie powoduje, że ludzie idą za Bogiem… jak zadbam o swoje zbawienie, to będą zabawieni także i inni, tak mówią ludzie wschodu.
Kiedy popatrzymy na życie św. Charbela to właśnie możemy to zauważyć - wstąpił do zakonu mając 23 lata - on żył w taki sposób, na jaki wskazywały reguły zakonu... Podlegał przełożonemu, słuchał poleceń swoich przełożonych i to, co było charakterystyczne: kiedy przełożony mówił, to składał ręce i słuchał a kiedy zwracał uwagę, to klękał. Ojciec Charbel przezywał całe swoje życie zakonne tak, jak w nowicjacie. Nigdy, nawet gdy mu proponowano, aby był nad kimś, żeby pełnił wyższą funkcję w zakonie to on się na to nie zgadzał, rozeznawał że to nie jest wola Boga - zawsze w uniżeniu... Mszę św. Sprawował ok godz. 11.00 zawsze długo i dokładnie, celebrował Eucharystię z niezwykła czułością a potem czas na dziękczynienie, dopiero wtedy jadł posiłek; modlitwa prac; później kilka godzin snu i już ok. 24.00 było oficjum i trwał na modlitwie. Rano się zdrzemnął i już modlitwy poranne i wtedy szedł do pracy. Jak był w klasztorze jadł dwa razy dziennie a później jak był w eremie, na pustelni to jadł raz dziennie...

Zadziwiające rzeczy zaczęły się dziać po jego śmierci, kiedy po pewnym czasie odkryto jego grób, wielu zobaczyło, że jego doczesne szczątki się nie rozkładają; zauważano, że z jego grobu wypływa olej i że ma on właściwości, które sprawiają, że dzieją się przeróżne cuda. Wszystko za sprawą łaski Bożej i wstawiennictwo tego świętego...

Impuls dla życia :) WYSŁUCHAJ w CAŁOŚCI - ZAPRASZAMY :)

W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna grupa było nas 98 osób, a na dalszym spotkaniu w domu przy kawie 65 osób, on-line 1 651 odsłon. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli. PODZIĘKOWANIA dla Cukierni PIELESIAK za wspaniałe ciasto!

Następna katecheza: "Sługa Boża s.M. Emilia ENGEL - Święci Gwiazdozbiorami Boga", dnia 29 października 2023 r., wygłosi - ks. bp Krzysztof ZADARKO  - biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

KATECHEZA w Sanktuarium oraz ok. godz. 15:30 bezpośrednia transmisja katechezy w mediach społecznościowych: sanktuarium na kanale YouTube; Facebooku Fundacja Przymierze; YouTube Dobre Media Nowej Ewangelizacji. Po katechezie dalsza część spotkania przy Gościńcu. Wspólnotowe spotkania przy kawie z ciastem  tworzą wyjątkowy klimat kultury SPOTKANIA i dzielenia się. Zapraszamy :)

KAZANIA NA GÓRZE czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla każdego, Zapraszamy małżonków, osoby samotne, doświadczone życiem, seniorów ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Drodzy nasze spotkania mają swój duchowy rytm, ale również cel pogłębiania wiary i chrześcijańskiej postawy w życiu codziennym. Każde spotkanie prowadzone jest przez innego duszpasterza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i każda katecheza niesie przesłanie, ale możecie też wybrać temat lub możliwy dla siebie termin.

#SPOTKANIA2023 w każdą OSTATNIĄ NIEDZIELĘ miesiąca: Kwiecień - Październik 2023. ORGANIZATOREM spotkań jest FUNDACJA PRZYMIERZE. Zapraszamy!

#2023ŚwięciGwiazdozbioramiBoga #Spotkania2023 #KazanianaGórze2023 #GóraChełmska2023  #FundacjaPrzymierze2023 #sanktuariumkoszalin2023

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz