Do STREFY OBSŁUGI - sala konsumpcyjna zostały zamówione i zakupione przez Fundację Przymierze blaty z czarnego granitu o grubości 20mm, wszystkie boki są fazowane, a blaty i boki zewnętrzne polerowane. Komplet BLATÓW z GRANITU wykonany jako: blaty pod ekspres do kawy z obudową - ilość 3 elementy; blat aneksu kuchennego przy bufecie, w ilości 1 szt.; blat lady obsługi, bufet, w ilości 9 elementów granitowych. Projekt blatów i poszczególne elementy wykonane według projektu arch. Marka Jankowskiego, Pracownia Archtim w Koszalinie.

Blaty granitowe zostały zakupione w Firmie PAMIR Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa-Tarchomin, koszt: 26 568,00 zł  brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). Koszt transportu: 2 952,00 zł  brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złotych 00/100). Razem: 29 520,00 zł  brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).
Prace montażowe wykonała Firma Usługi Budowlane Rafał Miziołek z siedzibą w Boninie, koszt: 1 722,00 zł  brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złotych 00/100).
Łączny koszt tego etapu: 31 242,00 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złotych 00/100).

Wydatkowanie środków z 1,5% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
To także wdzięczność wobec naszych indywidualnych darczyńców, ofiarodawców i sponsorów Fundacji Przymierze.
Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz;
arch. Marek Jankowski, Pracownia Archtim