Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Koszalinie i Słupsku przekazał Fundacji Przymierze prace swoich twórców na cel charytatywny, aby wesprzeć dzieło budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie / Kawiarnia Cafe Chełmska. Prace artystyczne w dniu koncertu 29 grudnia 2023 roku zostały wystawione w foyer Koszalińskiej Filharmonii podczas IV Świątecznego Koncertu Charytatywnego "dla Góry". W przerwie koncertu można było nabyć prace artystów: Ewy Miśkiewicz Żebrowskiej. Beaty Marii Orlikowskiej, Mileny Zakrzewskiej Szczepańskiej, Katarzyny Raczkowskiej, Piotra Wasilewskiego i Elżbiety Stankiewicz.

Każdy z uczestników koncertu charytatywnego miał możliwość zakupić wybrany obraz. Dochód z prac artystycznych wyniósł: 2.300,00 zł i zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe, wspieranie powstającego dzieła Centrum. Pozostały cztery prace, które zostaną udostępnione do nabycia poprzez licytację charytatywną na Facebooku Fundacji Przymierze.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze