Realizacja kolejnego  etapu, to wykonanie cokołów ściennych w pomieszczeniach: korytarz, sala konsumpcyjna oraz przy meblach kuchennych w Kawiarni Cafe Chełmska. Wykonanie cokołów ściennych 50mb, cokoły ze stali nierdzewnej szlifowanej o grubości 2,0mm. Materiał potrzebny do wykonania przedmiotu umowy to 7,5 m2 o łącznej wadze 120 kg. Wykonawca dokonał również montażu cokołów na kolumnach - 2 szt.; montaż listew maskujących pod oknami - 4 szt.; montaż do blatów komór umywalkowych - 2 szt.
Prace prowadziła firma PPUH MATMAX Michał Kalwaj z Koszalina.

Całość prac to koszt: 9 987,60 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 60/100).                   
Wydatkowanie środków z 1,5% Fundacji Przymierze w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. To także wdzięczność wobec naszych darczyńców, ofiarodawców i sponsorów Fundacji Przymierze.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / Marek Jankowski, Archtim
s. Paulina Małgorzata Kopacz