Gablota znajduje się przy głównym wejściu do kawiarni, stanowi ona szafę dekoracyjną na elementy dekoracyjne, wykonana pod zamówienie zgodnie z projektem. Zakup płyty HPL (trespa), koszt: 6 470,81 zł brutto (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 81/100). Obudowa z płyty HPL mocowana do głównej konstrukcji szkieletowej wykonana przez DREWUTNIE-Koszalin Bartosz Anders, koszt: 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Napis frezowany w blacie kompaktowym HPL "Cafe Chełmska" przez Firmę KOSMAZ Sp. z o.o. z Koszalina, koszt: 676,50 (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100).

Przygotowana GABLOTA dekoracyjna została wyposażona przedmiotami żeglarskimi: GLOBUS na drewnianej podstawie - średni 34 cm; LAMPA nawigacyjna czerwona w złotej oprawie; KOMPAS z łańcuszkiem; SEKSTANT duży w drewnianym etui; LUNETA kapitańska w drewnianym pudełku; Dekoracyjna duża SIEĆ rybacka - kremowa 3,4 x 3,4m. Koszt: 2 321,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100). Każdy z tych zakupionych elementów dekoracyjnych lub łącznie, może zostać indywidualnie sponsorowany przez ofiarodawców oraz pasjonatów żeglarstwa. Dziękujemy ofiarodawcy za przekazanie MAPY z lakowaną pieczęcią, która dopełniła akcesoria żeglarskie.

Wewnątrz GABLOTY zostały wykonane i zamontowane lustra grafitowe,  wyprodukowanie pod wymiar i posiadają szlifowane krawędzie gr. 4mm o łącznej powierzchni 1,58 m2 oraz szyby bezpieczne gr. 6mm o łącznej powierzchni 1,40 m2. Zamontowane zostały na stałe wewnątrz konstrukcji w obiekcie Kawiarni Cafe Chełmska, która stanowi integralną część (budynek B) z Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej. Lustra i szkła bezpieczne wykonała Firma ALUMEX Bartosz Bryłowski z Koszalina. Fundacja Przymierze zapłaciła kwotę: 2 619,90 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 90/100).
Łączny koszt tego etapu: 15 088,21 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 21/100).

Wydatkowanie środków z 1,5% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie; Dziękujemy za wsparcie Fundacji Przymierze.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. Marek Jankowski,  Archtim;
s. Paulina Małgorzata Kopacz