Spotkania otwarte, których celem jest wzajemne umocnienie relacji małżeńskich w różnych wymiarach życia rodzinnego i społecznego; duchowego i zawodowego. Połączenia biegunów i tworzenie klimatu wzajemnego zaufania oraz zrozumienia, a jednocześnie budowanie pomostu opartego na wzajemnej miłości i szacunku. Podczas warsztatów osobisty dialog małżonków poprzedzony jest impulsem wprowadzającym oraz otrzymaniem Menu dialogu do wspólnej rozmowy. Edukacja finansowa czy finanse domowe - to temat bliski naszemu życiu.

Termin: 24 marca 2019, niedziela godz. 15.00
Temat: Budżet domowy
Miejsce: Kawiarnia 'Kawa z Duszą' - Koszalin, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
Zgłoszenia: 667 232 295 / Monika i Maciej Gołuńscy

Fundacja Przymierze jako organizator warsztatów wraz z Szensztackim Dziełem Rodzin, zgodnie ze swoim celem wspiera misją wychowawczą i formacyjną, organizując i tworząc obszary rozwoju dla małżeństw, rodzin, młodzieży, dzieci.