Dziękujemy za wspieranie inicjatyw Fundacji Przymierze, zwłaszcza podczas koncertów charytatywnych w koszalińskiej Filharmonii im. Stanisława Moniuszki w latach 2017-2019. Dziękujemy za każdy dar na Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej.  Biskup Paweł Cieślik - od roku 2015 biskup senior, wcześniej biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1995-2015.

W latach 1969-1976 studiował za granicą: w Rzymie i w Strasburgu. W 1976 roku obronił pracę doktorską z teologii biblijnej. Po powrocie do Polski pracował m.in. jako duszpasterz akademicki w Szczecinie, wykładowca i prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. W latach 1982-1985 był wicerektorem, a w latach 1993-1995 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. 3 grudnia 1994 roku otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk papieża Jana Pawła II 6 stycznia 1995 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie. Jako motto swojej posługi wybrał słowa z Łk 4, 18: Evangelizare misit me - "Posłał mnie, abym niósł Dobrą Nowinę". Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski bp Paweł Cieślik był protektorem Ruchu Szensztackiego w Polsce oraz sekretarzem Komisji ds. duchowieństwa i członkiem Komisji ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.